Какво прави импланта най-доброто и оптимално решение

Имплантите имат свойството да заместват пълноценно липсващите зъби като се свързват стабилно за костта и служат като заместители на корените на зъбите по уникален начин. 
Костта, която обвива зъбите, така наречената алвеоларна кост, е специалната кост, която обгражда и поддържа зъбите. Тя се развива с растежа им и се губи, когато зъбите паднат. Когато зъбите са загубени или премахнати алвеоларната кост се резорбира ( стопява). 
Имплантите всъщност стабилизират костта и предотвратяват неизбежната загуба на костна тъкан, което се случва, когато един или повече зъби са загубени. Титанът, от които са направени имплантите, има уникалното свойство да бъде "osteophilic" (Osteo-кост, philic - нежен), като по този начин се свързва биохимично с костта. Свойството на титана да се интегрира в костта позволява да се осъществи здрава и стабилна връзка между тях. Благодарение на тази стабилна връзка вибрациите, които се получават при дъвчене се предават на костта и така стимулират регенерацията на костна тъкан и предотвратяват загубаа на кост.