Цел на лечението

Целта на ортодонтското лечение е не само да изправи криво стоящи, струпани и неправилно позиционирани зъби. Много често ортодонтските изменения остават скрити за невъоръжено око и хората не знаят, че ги имат преди проблема силно да се задълбочи и да доведе до трайни последици. Ето защо една от основните задачи на ортодонтията е извършването на навременна профилактика и диагностика на проблеми като неправилно позиционирани зъби, неправилно съотношение на зъбните дъги и челюстите и др.


Кога да потърсите ортодонтска помощ ?

Освен като естетичен проблем ортодонските изменения могат да доведат до възпаление на венците, задържане на хранителни остатъци, появата на кариеси, функционални проблеми и много други.
Повод да потърсите ортодонска помощ?

 • силно струпани и криви зъби
 • неправилно съотношение между двете челюсти
 • неправилен растеж на двете челюсти ( горната или долната челюст се развива с по-бързи темпове)
 • вредни навици като дишане през устата, смучене на пръст или други предмети , инфантилно гълтане
 • силно издадени предни зъби и трудност при затваряне на устните
 • силно сбити предни зъби, което не позволява те да се развиват нормално
 • обратна, отворена или кръстосана захапка

Ортодонтска консултация

Ортодонтската консултация представлява предварителен преглед и запознаване с пациента. Целта е да се изслушат оплакванията на пациента, историята на проблема и очакванията от лечението. Прегледа се състои в обстоен оглед на лицето, усмивката и зъбите с цел установяване на вредни навици, проблем с челюстната става(пукане , щракане), проблем с оралната хигиена, проблем със захапката, проблем със зъбите( кариеси, пломби, травми, лечения), проблем с челюстното съотношение, проблем с профила, лицето и усмивката. След установяване на проблема се разясняват възможните решения и опции, презентират се апаратите или брекетите необходими за лечението.
Важно е първата ортодонтска консултация на децата да се извърши не по-късно от 5-6 годишна възраст.


Ортодонтски профил и план на лечение

Въз основа на прецизни фотографски лицеви и интраорални снимки, специфични рентгенови снимки назначени от ортодонта (телерентгенография, ортопантомография) диагностични гипсови модели и компютърен анализ на телеренгенография направен чрез най-съвременната технология на CephX в Лас Вегас се изготвя индивидуална диагноза и лечебен план. Всичко тези изследвания са необходими, за да бъде направен прецизен и точен анализ на проблема. Пренебрегването, на който и да е от тях може да доведе до поставянето на грешна диагноза и лечение.


Видове ортодонтско лечение

 • Ранно ортодонтско лечение
  • В повечето случай то започва след навършването на 7 – 9 години. Това лечение обикновено започва след като четирите горни преди зъба за поникнали. Не трябва да се забравя, че някой случай и особени проблеми налагат започване на лечение и в по-ранна детска възраст. С ранно лечение проблема може да бъде решен много по-бързо, лесно и евтино.

 • Лечение на тийнейджъри (10-14 години)
  • Трайното лечението на ортодонски проблеми при деца на 10-14 години се провежда с брекети и екстраорални апарати (при необходимост). Лечението стартира на 10 -12 години при момичета и на 12-14 години при момчета. Има ефект върху подредбата на зъбите, направлява растежа на челюстите и коригира челюстните несъответствия като обратна захапка, преразвита горна челюст, отворена захапка.

 • Лечение на възрасни
  • Това е ортодонтско лечение при завършен активен растеж или хора над 16 години. Тъй като при ортодонтското лечение няма възрастова граница, хора от различни възрасти могат да се възползват от лечението и да решат проблеми и комплекси, които дълго време са били пречка за тях.