Д-р Александър Киряков

Д-р Симона Кирякова

Д-р Елена Филипова

Д-р Антон Иванов

Даниела Делчева - администратор

Сания Хаджиева - дентален асистент

Катерина Стойчева - дентален асистент

Гергана Тончева - дентален асистент