Екип

Нашият екип

Д-р Александър Киряков

Д-р Александър Киряков

Д-р Александър Киряков се дипломира във Факултета по дентална медицина към Медицински университет Пловдив. Стартира своята практика като общо практикуващ стоматолог. Година по-късно открива собствено дентално студио в град Хасково и започва да специализира в областта на естетиката, имплантологията и микро-пародонталната хирургия. През 2017 година разширява практиката си като заедно с доктор Симона Кирякова откриват първата в Хасково дентална клиника, предлагаща лечение във всички области на денталната медицина. Доктор Киряков е главен лекар там, като практиката му е съсредоточена в областта на комплексните естетични възстановявания, имплантологията и микро-пародонталната хирургия. През изминалите години посещава множество тясно специализирани практични и теоретични курсове на водещи български и чуждестранни специалисти. Преминава едногодишна специализация в Будапеща, Унгария в Istvan Urban Regeneration Institute, като завършва успешно "Master program in implant therapy, bone and soft tissue augmentation". Преминава и двугодишно обучение в Мюнхен, Германия в Hurzeler/Zurh Dental Education institute, като завършва успешно осем степенната програма "Master classes in Periodontology and Implant Therapy".

Д-р Симона Кирякова

Д-р Симона Кирякова

Д-р Симона Кирякова завършва Факултета по Дентална медицина в Пловдив към Медицински Университет със специалност "Дентална медицина". Специализира в областта на ортодонтията и детската дентална медицина. Присъствала е на множество конгреси и симпозиуми по ендодонтия, директни естетични възстановявания и е преминала теоретични и практически курсове в областта на ортодонтията, с получени сертификати за работа с брекети по системата “Алекзандър “.

Д-р Елена Филипова

Д-р Елена Филипова

Д-р Елена Филипова завършва Медицински университет, гр. Пловдив със специалност "Дентална медицина". Професионалните й интереси са в областта на ендодонтията под микроскоп, естетичното възстановяване и пародонтология. Посещавала е следквалификационни курсове по ендодонтия, микроинвазивна микроскопска ендодонтия и естетична стоматология. Успешно преминава обучение в областта на пародонтологията.

Д-р Антон Иванов

Д-р Антон Иванов

Доктор Антон Иванов. Завършва Медицински университет град Варна със специалност "Дентална медицина". След дипломните му квалификации са насочени в областта на ресторативната стоматология и детска дентална медицина. Посещавал е редица курсове и конгреси свързани с тази област.

Даниела Делчева - администратор

Даниела Делчева - администратор

Придобива бакалавърска степен по икономика на туризма във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - гр. Пловдив. Допълнителна квалификация по английски език, а също така и по протокол, отчетност и администриране на стоматологична практика.

Сания Хаджиева - дентален асистент

Сания Хаджиева - дентален асистент

Завършва Медицински колеж -Тракийски университет гр. Стара Загора специалност "Медицинска сестра" общ профил и Университет по хранителни технологии гр. Пловдив.

Катерина Стойчева - дентален асистент

Катерина Стойчева - дентален асистент

Завършва ВУ "Св. Св. Кирил и Методи" във Велико търново със специалност "Социална педагогика". Преминава допълнителна квалификация за медицински и хирургичен асистент, както и за обработка на стоматологични и хирургични инструменти.

Гергана Тончева - дентален асистент

Гергана Тончева - дентален асистент

Гергана Тончева - Георгиева. Завършва Средно образование в гр.Стара Загора, СОУ "Иван Вазов", с профил - Биология, след което продължава обучението си за Висше образование в гр.Хасково - Медицински колеж, соц. работник. Бакалавърска степен завършва в град Велико Търново - св. св. "Кирил и Методий", специалност "Социални дейности".