Ортодонтско лечение в Дентална клиника д-р Киряков

Ортодонтско лечение в Дентална клиника д-р Киряков

Ортодонтско лечение в Дентална клиника д-р Киряков

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с коригиране на проблеми със захапката и неправилно подредени зъби.

Много често ортодонтските изменения могат да бъдат скрити за невъоръженото око. Пациентите може да не знаят, че имат проблем преди той силно да се задълбочи и да доведе до трайни последици. 

Именно затова е много важно децата да имат профилактични дентални прегледи, а на 6-годишна възраст да се направи и преглед при ортодонт. Целта е да се оцени развитието на зъбните дъги и сформирането на захапката. 

Много важно за ортодонтското лечение е проблем със захапката или криви зъби да бъдат открити навреме. Така проблемът се отстранява много по-лесно и в пъти по-бързо. Освен това, родителите си спестяват едно много дълго и скъпоструващо лечение при по-късното му откриване.

Навременното диагностициране може да предотврати нуждата от вадене на зъби с цел подреждане на останалите, защото може да се използва растежа на челюстите.

Кога се налага ортодонтско лечение

Към специализирано ортодонтско лечение се пристъпва в следните ситуации:

 • При силно струпани и криви зъби;
 • При неправилно съотношение на горна и долна челюст;
 • При неправилен растеж на двете челюсти, когато една от двете се развива с по-бързи темпове;
 • При наличие на вредни навици като дишане през устата, смучене на пръст или инфантилно гълтане;
 • При силно издадени предни зъби и трудност при затваряне на устните;
 • При силно сбити предни зъби, което не позволява те да се развиват нормално;
 • В случаите на обратна, отворена или кръстосана захапка.

Решението за нуждите на пациента от лечение се взема след обстойна ортодонтска консултация.

Ортодонтска консултация в Дентална клиника Киряков

Ортодонтската консултация представлява предварителен преглед и запознаване с пациента. Целта е да се изслушат оплакванията на пациента, историята на проблема и очакванията от лечението. 

Прегледът се състои в обстоен оглед на лицето, усмивката и зъбите с цел установяване на следните проблеми:

 • Вредни навици;
 • Проблеми с челюстната става (пукане, щракане);
 • Проблеми с оралната хигиена;
 • Проблеми със захапката;
 • Проблеми на зъбите и зъбното здраве (кариеси, пломби, травми, лечения);
 • Проблеми с челюстното съотношение;
 • Проблем с профила, лицето и усмивката.

След установяване на проблема могат да се обсъдят възможните решения и опции, като се презентират алайнерите или брекетите, необходими за лечението.

Цели и резултати при лечението на ортодонтски проблеми

Целта на ортодонтското лечение не е само да се справи с правилното подреждане на зъбите. Много важен фактор е освен красиво подредените зъби, захапката на пациента да е правилна, за да може при дъвкателната дейност на зъбите да понасят правилно налягането, което се прилага. 

В противен случай - ако захапката е неправилна - зъбите започват да страдат и да се наблюдават неприятни последици в зависимост от степента на проблема със захапката. 

В детска възраст е изключително важно да се отстранят проблеми като кръстосана захапка, тясна челюст или липса място за някои зъби, за да се осигури правилно развитие на челюстите.

Именно такива проблеми се решават с помощта на ортодонтското лечение.

Видове подходи за ортодонтско лечение

За лечение на проблеми със захапката и корекция на неправилно подредени зъби ние използваме два основни подхода - брекети и алайнери. 

Алайнери 

Алайнерите са тънки, прозрачни и индивидуално изработени шини, които се носят по 20 до 22 часа в денонощието. Те се свалят по време на хранене и почистване на зъбите. 

Всеки алайнер се носи 7 дни и след това се преминава към следващ номер от поредицата, изработена спрямо ортодонтския план на пациента.

Още при изработването на ортодонтския план, ще получите компютърна визуализация на вашите зъби от началото до края на лечението ви, заедно с крайния резултат. В дентална клиника Киряков работим с най-добрата в света система за прозрачни алайнери - Invisalign

Лечение с алайнери за зъби

Брекети 

Брекетите могат да бъдат прозрачни (сапфирени или керамични) и метални. Те са изработени така, че да се залепят на всички постоянни зъби и са неснемаеми. 

В продължаващия процес на лечение са необходими регулярни посещения при ортодонта. По време на тях се активират брекетите чрез смяната на различни дъги или лигатури. 

Ортодонтското лечение с брекети може да бъде съчетано с допълнителни апарати, според конкретните нужди на пациента. Някои от тях са:

 • Апарат за бърза експанзия (RPE): това е апаратче, което е фиксирано на небцето и служи за разширяване на горната челюст. Използва се при много тясна челюст, както и при силно струпване на зъби и липса на място.
 • Headgear: апарат за коригиране на проблеми в съотношението на челюстите. Когато горната челюст е по-напред от долната, този апарат се използва заедно с брекетите по време на сън.
 • Лицева маска (Facemask): използва се при обратна захапка - когато долната челюст е по-напред от горната - за да се постигне изравняване на долната челюст с горната.

Лечение с брекети

Коригиране на проблеми със захапката в клиника Киряков

В клиника Киряков предлагаме различни ортодонтски методи за корекция на неправилна захапка. 

В това число се включват лечение с алайнери Invisalign, брекети и допълнителни апарати (лицева маска и Headgear), силиконови апарати и апарати за разширяване на челюстта.

Обратна захапка

Обратната захапка е когато долните зъби припокриват горните или се срещат ръб в ръб (ръбцова захапка). 

Този проблем трябва да се коригира от най-ранна възраст, за да може да се постигне добър ортопедичен ефект (прав профил на лицето) и правилна захапка.

Корекция на обратна захапка

Дълбока захапка

Правилната захапка е когато горните зъби припокриват ⅓ от долните зъби. При по-голямо или изцяло покритие на долните зъби става въпрос за дълбока захапка. 

За да се избегнат проблеми със ставата и дъвкателните зъби, дълбоката захапка трябва да се коригира. Това може да стане успешно с алайнери Invisalign или брекети.

Коригиране на дълбока захапка

Кръстосана захапка

Кръстосаната захапка е когато в страничните участъци на задните зъби, долните зъби припокриват горните. 

Този проблем със захапката може да доведе до сериозни последици, както за темпоромандибуларната става , така и да доведе до лицева асиметрия.

Обикновено кръстосаната захапка се коригира чрез разширение в съответната челюст.

Коригиране на кръстосана захапка

Детска ортодонтия в дентална клиника Киряков

Ортодонтското лечение в детска възраст е най-ефективно и лесно, тъй като тогава освен, че подреждаме правилно зъбите в зъбните редици, можем да се възползваме от растежа на челюстите в детска възраст. 

По този начин можем много по-лесно и ефективно да се справим със сериозни проблеми със захапката.

Детски ортодонт в Клиника Киряков

Ортодонтски профил и план на лечение в Клиника Киряков

Всеки пациент в Дентална клиника Киряков получава индивидуална диагноза и лечебен план за ортодонтско лечение.

Те се изготвят въз основа на:

 • Прецизни фотографски, лицеви и интраорални снимки;
 • Сецифични рентгенови снимки, назначени от ортодонта (телерентгенография, ортопантомография);
 • Дигитален отпечатък, взет чрез абсолютно дигитално сканиране на вашите зъби;
 • Компютърен анализ на телерентгенография.

Всичко тези изследвания са необходими, за да бъде направен прецизен и точен анализ на проблема. Пренебрегването на който и да е от тях може да доведе до поставянето на грешна диагноза и лечение.

Лечението с алайнери Invisalign в нашата клиника е изцяло дигитално. Това означава, че сканираме зъбите ви и те автоматично се пренасят на компютъра в 3D изображение. Заедно със зъботехници от Invisalign системата, се изработва конкретен план, който визуализира всяка една стъпка от ортодонтското лечение и възстановяване.


Често задавани въпроси

Кога трябва да се посети ортодонт за първи път?

При сформиране на млечното съзъбие (наличие на всички млечни зъби в устата) е необходимо да се направи консултация с ортодонт. 

Следващият важен етап, в който трябва да се потърси консултация с ортодонт е между 6-9 годишна възраст. Тогава в устата са налични млечни и постоянни зъби (смесено съзъбие). 

Последният етап от развитието е при сформиране на постоянното съзъбие, при които отново е необходимо преглед от ортодонт. Това е между 10 и 14-годишна възраст.

Колко време се използват брекетите и алайнерите?

Лечението с алайнери е доста по-бързо от лечението с брекети, като продължителността на лечение зависи от сложността на случая. Лечението с брекети стандартно трае 2 години, а лечението с алайнери - около 1 година.

Кои са най-често срещаните причини за ортодонтски проблеми?

Най-често срещаните причина за ортодонтски проблеми са следните:

 • Генетична предразположеност;
 • Смукане на пръст;
 • Дълго използване на биберон (залъгалка);
 • Дишане през устата;
 • Неправилно преглъщане;
 • Преждевременна загуба на млечни зъби.