Принципи и подходи

Принципи и подходи

Следвайки медицинската етика и хипократова клетва да помагаме на всеки пациент с всички сили и знания, които имаме, сме изградили стриктен протокол на работа с нашите пациенти. 

Подход към пациентите

Всеки пациент е различен със своята индивидуалност и вярваме, че има нужда от лично отношение и индивидуален подход. Това дава увереност и комфорт както на нашите пациенти така и на нас, лекуващите доктори, че извършваме лечение без пациента да изпитва страх и притеснение. 

Това е и една от причините строго да диференцираме квалификацията на всеки наш доктор стоматолог.  

Водени от вярата, че „майсторът по всичко“ не е специалист в нищо, сме разделили нашите доктори в строго определени направления в стоматологията. Така всеки един от тях е преминал тясно свързаните с неговата област на стоматологията квалификации. 

Информираност и осведоменост

По време на консултация в Клиника Киряков, всички наши пациенти могат спокойно да зададат всички свои въпроси и притеснения и да са уверени, че ще получат компетентен и адекватен отговор на нормален разбираем език. 

Колаборация и експертиза

Всяка седмица екипът на Клиника Киряков извършва седмична оперативка, на която се прави пълен обзор на предстоящата и на изминала седмица. На тези седмични срещи се обсъждат всички комплексни случаи, които се нуждаят от съвместната работа на няколко специалиста в различни области на стоматологията. 

Седмичната оперативка е времето, в което коментираме обратната връзка от нашите пациенти. Така успяваме на надградим и усъвършенстваме нашата работа.

Конфиденциалност

За всеки пациенти в Клиника Киряков се създава индивидуален лечебен картон, в който се записва и съхранява цялата информация за здравословното орално здраве, преминатото лечение, фотографски и рентгенови снимки, съпътстващите заболявания и алергии. 

Цялата тази информация е строго конфиденциална, не се предоставя на трети лица и се съхранява само за нуждите на клиниката. Тази информация може да бъде изискана от всеки наш пациент по всяко време.