Корекция на обратна захапка в Клиника Киряков

Корекция на обратна захапка в Клиника Киряков

Корекция на обратна захапка в Клиника Киряков

Обратната захапка в ортодонтското лечение е състояние, което привлича значително внимание в областта на съвременната дентална медицина. 

Това състояние може да има различни прояви, но най-често се характеризира с неправилно позициониране на долната челюст спрямо горната, при което долните зъби заемат предна позиция спрямо горните. 

Тази аномалия не само засяга естетиката на усмивката, но и може да доведе до проблеми с дъвченето, говоренето и дори до болка в челюстите.

Обратната захапка е най-лесно разпознаваема на външен вид, тъй като е много добре изразено изнасянето на долната челюст напред.

Диагностика на обратна захапка

Диагностиката на обратната захапка се осъществява чрез задълбочен клиничен преглед от страна на специалист в ортодонтията. 

Тя може да включва следните стъпки:

 • Заснемане на рентгенови снимки на челюстите и лицето
 • Телерентгенография и панорамна снимка
 • Измерване на ангулации и дистанции на зъбите
 • Анализ на зъбните дъги.

Ако родителите забележат, че долните зъбки на детето са разположени преди горните, те трябва незабавно да потърсят консултация от специалист за ортодонтско лечение. Обикновено обратната захапка (прогения) е наследствена и ако някои от родителите има такъв проблем, вероятно и детето може да има. 

Обратната захапка може да се дължи и на вредни навици, като хапане на горната устна, смукане на езика или изнасяне на долната челюст напред под формата на игра.

Методи за лечение на обратна захапка

Лечението на обратната захапка може да варира в зависимост от възрастта на пациента, степента на проблема и свързаните с него усложнения. 

Препоръчително е обратната захапка да се лекува възможно най-рано, за да може лечението да бъде максимално ефективно. 

Обратната захапка е един от най-упоритите ортодонтски проблеми, като в повечето случай се налага лечение на обратната захапка в две или три фази:

 • Първо лечение при изцяло млечно съзъбие
 • Ранно ортодонтско лечение при смесено съзъбие
 • Пълно ортодонтско лечение при постоянно съзъбие.

В най-ранна възраст, когато челюстите на детето все още растат, лечението често се фокусира върху ортодонтски апарати, които могат активно да стимулират или задържат растежа на челюстите. 

Тези апарати включват експандери, функционални апарати или брекети и алайнери, които са специално разработени да коригират позицията на зъбите и челюстите.

В случаите на възрастни пациенти, корекцията чрез коригиране на растежа вече не е възможна, а може да се въздейства само на зъбите. Тогава може да се наложи комбинация от ортодонтско лечение и хирургично лечение

Хирургията на долна челюст или дори на двете челюсти може да бъде предложена за преосмисляне на основните структури на лицевия скелет.

Процес и резултати

Процесът на лечение на обратната захапка е дългосрочен и изисква ангажимент както от страна на пациента, така и от ортодонта. Пациентите трябва стриктно да следват инструкциите за поддръжка и употреба на ортодонтски апарати, както и да посещават редовно ортодонта за наблюдение и корекция.

Важно правило е ранното диагностициране на обратната захапка и обхващането на всички етапи от лечението. Те започват още от млечно съзъбие и достигат до сформирането на постоянното съзъбие и приключването на активния растеж. 

Важно е обратната захапка да се коригира по време на активен растеж и да има лечение до приключването му. По този начин може напълно да се елиминират усложнения, както и да се постигне пълно коригиране на профила на пациента.

Резултатите от лечението могат значително да подобрят както функционалността на зъбите и челюстите, така и естетиката на усмивката. 

Корекцията на обратната захапка може да постигне следните резултати:

 • Да подобри профила на лицето
 • Да намали риска от заболявания на венците и зъбоносната тъкан
 • Да оптимизира възможностите за добро дъвчене и говорене
 • Да намали риска от изтриване на зъбите.

Лечението на обратната захапка в ортодонтската практика е сложен процес, който изисква индивидуален подход към всеки пациент. Успехът на лечението се дължи на ранна диагностика, правилно планиране на лечението и активното участие на пациента в процеса на лечение. 

Съвременните методи и технологии в ортодонтията позволяват успешното справяне с тази проблематика и постигането на дълготрайни и удовлетворяващи резултати.

Екипът на д-р Киряков може да ви съдейства с всички проблеми, свързани с зъбно-челюстни деформации, като за целта трябва да запишете час за преглед, консултация, и изготвяне на план за лечение. 


Често задавани въпроси

Има ли навици, които увеличават риска от зъбно-челюстни деформации?

Вредните навици са едни от основните причинители на проблеми със захапката. Такива например са дишане през устата, смукане на пръст, език или др., изнасяне на долната челюст под формата на игра, подпиране на едната страна на лицето с ръка и др.

Може ли захапката да се коригира само с брекети?

Често при коригиране на захапката се налага носенето на допълнителни апарати или миниимпланти, за да подпомогнат на брекетите движението в определена посока.

Колко време отнема, за да се коригира обратна захапка?

Обратната захапка е един от най-упоритите проблеми, като той трябва да се лекува от много ранна възраст (при възможност още при млечното съзъбие) и да завърши крайното лечение със завършване на растежа на пациента. Лечението обикновено е на няколко етапа - в най-добрият случай на три  - при млечно съзъбие, при смесено и накрая при постоянно съзъбие.

Болезнен ли е процесът?

При ортодонтското лечение има известен дискомфорт при активирането на брекетите. В зависимост от прага на болка, някои пациенти не усещат нищо, а други се оплакват от “напрежение” в зъбите.

Има ли различни форми на обратната захапка и всички ли могат да се коригират?

Основно обратната захапка се различава по това дали проблема е зъбен или челюстен. Хванати навреме, всички проблеми с обратната захапка могат да бъдат коригирани.